Xà lách dạng Lolo, cây khỏe, lá dày, viền lá có màu tím, phía dưới màu xanh nhạt, chất lượng ăn ngon. Thời gian sinh trưởng 50-55 ngày.