Là giống xà lách dòng oakleaf, lá màu tím, xe thùy nhiều, sinh trưởng phát triển tốt, màu sắc đẹp mắt, chất lượng ăn ngon. Thời gian sinh trưởng 50-55 ngày.