Dòng xà lách Batavia, cây sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, lá có màu xanh sáng, chất lượng ăn ngon. Thời gian sinh trưởng 50-55 ngày.