Là giống xà lách dòng Batavia, cây khỏe, tán lá rộng, có màu xanh sáng, chất lượng ăn ngọt va giòn. Thời gian sinh trưởng 50-55 ngày.