Giống lơ san hô White Gold có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày. Cây khỏe, chịu đổ tốt, dạng lá đứng, lá bao hoa nhiều. Hoa có màu xanh đẹp mắt, dạng san hô, mịn và chắc, chất lượng ăn ngon, dòn ngọt. Thời gian bảo quản dài.