Lơ san hô Veronica sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh do nấm Fusarium gây hại. Thích hợp trồng trong vụ mát, chịu rét tốt, thời gian sinh trưởng 90-95 ngày. Dạng lá đứng, lá bao hoa tốt, hoa có dạng san hô, mịn, màu xanh đẹp mắt. Chất lượng ăn giòn và ngon.