Lơ ngọc bích Susana thích hợp trồng trong vụ mát, chịu rét tốt. Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt. Dạng lá đứng, lá bao hoa tốt, hoa có màu xanh ngọc đẹp mắt, mịn và chắc, chất lượng ăn ngon.