Giống lơ xanh Lucky có phổ thích nghi rộng, có thể trồng vụ sớm, chính vụ và vụ muộn ở Miền Bắc, ở Đà Lạt có thể trồng quanh năm.Thời gian sinh trưởng 60-65 ngày. Cây khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt. Thu hoạch tập trung, hoa xanh mịn, độ đồng đều cao, chất lượng ăn ngon.