Batavia

Súp lơ

Giống lơ xanh có thời gian sinh trưởng 60-65 ngày. Cây khỏe, hoa xanh mịn, không bị đổi màu sau khi thu hoạch, chất lượng ăn ngon.