Mendocino

Súp lơ baby tím

Là giống lơ baby dạng chùm, cây khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, hoa có màu tím, có thể thu một lần hoặc nhiều lần, năng suất cao chất lượng tốt.