Burgundy (BE3047)

Súp lơ baby tím

Giống lơ tím baby là giống có thời gian sinh trưởng 65-70 ngày. Hoa đẹp, độ đồng đều cao, thích hợp thu hoạch một lần, giữ màu tốt, chất lượng ăn ngon