Cây khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, bộ lá xoăn, màu xanh sáng đẹp mắt. Khả năng tái sinh sau cắt rất tốt.