Spartacus

Măng tây

Giống măng tây xanh, cây khỏe, thân lá đứng thẳng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Ngọn măng mập, thẳng, độ đồng đều cao, ngọn măng khép kín, chất lượng ăn ngon.