Radius

Măng tây

Cây khỏe, ngọn măng màu xanh, mập, đồng đều, tỷ lệ loại một cao. Năng suất cao, chất lượng ăn ngon, dòn, mềm ngọt.

External colour: 
Xanh