Magnus

Măng tây

Magnus có thể cho thu măng trắng hoặc xanh tùy theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Giống có phổ thích nghi rộng, đặc biệt thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ cao. Cây sinh trưởng khỏe, ngọn măng mập, tỷ lệ măng loại một cao

External colour: 
Xanh và tr?ng