Bacchus

Măng tây

Giống măng tây xanh. Cây khỏe, ngọn măng mập, thẳng, nhẵn và độ đồng đều cao. Năng suất cao, chất lượng tốt.