Atticus

Măng tây

Giống măng tây xanh cho năng suất và chất lượng cao. Ngọn măng mập, độ đồng đều cao, chất lượng ăn ngon, cho tỷ lệ măng loại một trên 50%. Phổ thích nghi rộng nên trồng được cả vùng nống và lạnh.

External colour: 
Xanh