Amadeus

Măng tây

Cây khỏe, thích hợp với nhiều vùng khí hậu khác nhau, đặc biệt có thể trồng ở vùng nóng nắng kéo dài. Ngọn măng có màu xanh, cỡ vừa, độ đồng đều cao. Năng suất rất cao, chất lượng tốt.

External colour: 
Xanh