Hầu hết các đàn ong mật có loại ve varroa và đều bị suy yếu nghiêm trọng nếu không được điều trị. Nhưng có những tổ ong nơi ong và ve sống cùng tồn tại (không quá thân thiện). Đó là kết quả của một quá trình dựa trên đặc điểm di truyền. Có đủ lý do để một số nhân viên tại bộ phận nhân giống cây trồng Bejo mở rộng công việc của họ sang một thứ hoàn toàn khác đó là nuôi ong.