CÔNG TY KINH DOANH

 

Công ty TNHH Bejo Việt Nam

73 Đặng Xuân Bảng, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPĐD: 41 Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

Tel: +84-24-32321872; +84-26-33520332

 

CÔNG TY SẢN XUẤT

 

Công ty TNHH Sản Xuất Bejo Việt Nam

Thôn Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Tel: +84-26-33686338