Là giống hành tây dạng Granex củ tròn dẹt, giống ngắn ngày. Cây khỏe khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu mưa tốt và đặc biệt là không có hiện tượng tách củ. Năng suất cao, chất lượng ăn ngon.