Cây sinh trưởng phát triển nhanh, rễ khỏe, thân lá mập, thẳng. Năng suất cao, chất lượng tốt.