Là giống cải xoăn cho năng suất cao. Cây khỏe, cao trung bình, lá xoăn có màu xanh đậm. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là hiện tượng vàng và rụng lá.