Giống cải xoăn tím, sinh trưởng phát triển tốt. Năng suất và giá trị dinh dưỡng rất cao.