Rainbow

Cà rốt

Dạng cà rốt nhiều máu sắc đẹp mắt gồm màu trắng, vàng và cam. Cây sinh trưởng tốt, bộ lá khỏe. Củ dạng hình trụ, đồng đều, chất lượng ăn ngon.