Mokum

Cà rốt

Giống cà rốt có thời gian sinh trưởng ngắn 85-90 ngày, độ đồng đều cao, chất lượng ăn ngon.