Mello Yello

Cà rốt

Cây khỏe, bộ lá tốt. Giống cà rốt dạng hình trụ, cỡ lớn, màu vàng, độ đồng đều cao, thích hợp cho chế biến.