Bangor

Cà rốt

Cà rốt dòng Berlicum, dạng hình trụ, đồng đều, năng suất rất cao, khả năng chống nứt củ tốt, chất lượng ăn ngon.