Baltimore

Cà rốt

Đây là giống cà rốt ngắn ngày, thời gian sinh trưởng 105-110 ngày. Dòng Berlicum dạng hình trụ tròn, vỏ nhẵn, thịt củ màu cam đẹp mắt, độ đồng đều cao, chất lượng ăn ngon.