Cây khỏe, sinh trưởng vô hạn. Cây chống chịu bệnh xoăn vàng lá do virus, có thể trồng được cả trong nhà và ngoài đồng, tỷ lệ đậu quả cao. Dạng quả oval, nặng trung bình 80-100 gr, chín đỏ đều, quả rất cứng thích hợp cho bảo quản và vận chuyển xa.