Đây là giống cà chua vô hạn, cây khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt. Tỷ lệ đậu quả cao, một chùm 5-6 quả, quả dạng oval, chín màu đỏ tươi đẹp mắt. Trọng lượng quả 90-100 gr, quả cứng thích hợp cho bảo quản và vận chuyển xa.