Cây khỏe, lá xanh đậm, bắp cuốn chắc, nặng trung bình 1.5-2 kg. Độ đồng đều cao, khả năng chống đổ tốt, chất lượng ăn ngon. Thời gian sinh trưởng 60-65 ngày.