Cây khỏe, lá xanh đậm, bắp cuốn chắc, độ đồng đều rất cao. Thời gian sinh trưởng 60 -65 ngày. Khả năng chịu đổ tốt, chất lượng ăn ngon.