Giống bắp cải bao tử Franklin thích hợp trồng vụ sớm. Cây khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu đổ tốt. Cây cho thu hoạch nhiều lần, năng suất cao, độ đồng đều của bắp cao, chất lượng ăn ngon, giá trị dinh dưỡng cao.