Bắp cải bao tử Dagan thích hợp trồng vụ sớm. Bắp tròn, màu xanh đậm, năng suất cao, chất lượng tốt. Cây khỏe, khả năng chống chịu đổ tốt.